Khám nhi

Tháng Ba 29, 2023

Khám sức khỏe tổng quát định kì cho các bé là phương pháp thiết thực đảm bảo sự phát triển và sức khỏe toàn diện cho trẻ, giúp cha mẹ chủ động phòng ngừa bệnh; nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến bệnh bẩm sinh, di truyền để can thiệp […]

Tháng Ba 29, 2023

Khám sức khỏe tổng quát định kì cho các bé là phương pháp thiết thực đảm bảo sự phát triển và sức khỏe toàn diện cho trẻ, giúp cha mẹ chủ động phòng ngừa bệnh; nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến bệnh bẩm sinh, di truyền để can thiệp […]

    Đặt hẹn khám

    Phone