Address:

Trụ sở:

Tòa nhà VJM 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline:

0909 458 666

Chính sách Đặt cọc/Hoàn/Hủy/Thay đổi lịch khám

Chính sách đặt cọc/hoàn/hủy/thay đổi lịch khám sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2023 (cho đến khi có thông báo khác) đối với tất cả các gói khám khám tại T-Matsuoka Medical Center (trừ gói khám ốm).

Cụ thể nội dung chính sách như sau:

1. Quy định về đặt cọc book lịch khám tại T-Matsuoka Medical Center:

  • Khách hàng vui lòng đặt cọc 30% giá trị gói khám tại thời điểm book lịch khám. Lịch khám của Khách hàng chỉ được xác nhận khi đã hoàn thành đặt cọc.
  • Lịch khám của khách hàng sẽ được tạm giữ trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm khách hàng book lịch hẹn để khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Trường hợp sau 02 giờ khách hàng chưa chuyển tiền đặt cọc, lịch tạm giữ của Khách hàng sẽ bị hủy và nhường lịch cho khách hàng khác.

2. Quy định về hủy lịch khám/Thay đổi lịch khám/Thay đổi người khám

    2.1 Hủy lịch khám:

  • Thông báo tối thiểu trước 48 giờ thực hiện dịch vụ: Chịu mức phí hủy lịch tương đương 30% phí đặt cọc của gói khám

VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi hủy lịch khám báo trước 48 giờ, khách hàng chịu mức phí hủy = 30% x 18 triệu = 5,4 triệu

  • Thông báo trong vòng 48 giờ trước ngày thực hiện dịch vụ hoặc đến ngày khám không đến khám: Chịu mức phí hủy lịch tương đương 100% phí đặt cọc của gói khám

VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi hủy lịch khám báo trong vòng 48 giờ hoặc đến ngày hẹn không đến khám, khách hàng chịu mức phí hủy = 100% x 18 triệu = 18 triệu

   2.2 Đối lịch khám/Đổi người khám

  • Đổi lịch khám/người khám báo tối thiểu trước 48 giờ thực hiện dịch vụ: Khách hàng được miễn phí đổi 01 lần và lịch sau đó phải theo sự sắp xếp của T-Matsuoka Medical Center. Từ lần đổi lịch thứ 2 trở đi mà khách hàng báo trước tối thiểu 48 giờ, sẽ chịu mức phụ phí 3.000.000 đồng/lần thay đổi.
  • Đổi lịch khám/người khám báo trước trong vòng 48 giờ thực hiện dịch vụ: Khách hàng chịu mức phụ phí đổi lịch tương đương 30% phí đặt cọc của gói khám và lịch sau đó phải theo sự sắp xếp của T-Matsuoka Medical Center

VD: Gói khám trị giá 60 triệu, khách đặt cọc 30% tương đương 18 triệu. Khi báo đổi lịch trong vòng 48 giờ, khách hàng chịu mức phí đổi lịch = 30% x 18 triệu = 5,4 triệu

 

    Đặt hẹn khám

    Phone