Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tra cứu hồ sơ

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NINGEN DOCK NHẬT BẢN

Hướng dẫn khách hàng

Chính sách đặt cọc/hoàn/hủy/thay đổi lịch khám sẽ được áp dụng từ ngày 01/11/2023 (cho đến khi có thông báo khác) đối với tất cả các gói khám khám tại T-Matsuoka Medical Center (trừ gói khám ốm). Cụ thể nội dung chính sách như sau: 1. Quy định về đặt cọc book lịch khám tại […]

Xem thêm

(*) Thời gian xác nhận và được thanh toán từ các đối tác bảo hiểm sẽ mất khoảng từ 30 – 45 phút trong thời gian làm việc của phía đối tác bảo hiểm. (Tùy hồ sơ khám thực tế của khách) Xin vui lòng lưu ý các trường hợp từ chối bảo lãnh trực […]

Xem thêm

Trải nghiệm của khách hàng và chất lượng dịch luôn là ưu tiên hàng đầu tại T-Matsuoka Medical Center.

Xem thêm

Đặt hẹn khám

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn:

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Ngày khám
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn: