Thẻ: trẻ sinh non

Tháng Ba 29, 2023

Trẻ sinh non thường chưa phát triển hoàn thiện và rất dễ tổn thương, vì thế cần ở lại bệnh viện sau sinh để được theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Các mức độ sinh non và kết quả sức khỏe tương ứng Trẻ sinh non được định nghĩa là trẻ sinh trước tuần thứ […]

    Đặt hẹn khám

    Phone