Bệnh Đậu mùa khỉ và những điều cần biết

Tháng Tám 24, 2022

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giải đáp những thông tin liên quan đến bệnh mùa khỉ bao gồm triệu chứng, đường lây truyền và cách chữa trị qua Infographic sau.

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.
[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 2.

Infographic_Bệnh đậu mùa khỉ là gì?

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 3.

Infographic_Triệu chứng đậu mùa khỉ

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 4.

Infographic_Đậu mùa khỉ lây truyền như thế nào?

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 5.

Infographic_Phòng bệnh đậu mùa khỉ thế nào?

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 6.

Khi nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ, bạn nên làm gì?

[Infographic] - Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 7.

    Đặt hẹn khám

    Phone