Thẻ: u tuyến giáp

Tháng Tư 10, 2023

U tuyến giáp là một căn bệnh phổ biến. Trên 90% các trường hợp được phát hiện là u lành tính và chỉ có khoảng 4,0% đến 6,5% là ung thư. Tuyến giáp là một cơ quan nội tiết ở cổ họng, có nhiệm vụ sản xuất, lưu trữ và giải phóng thyroxine và hormone […]

    Đặt hẹn khám

    Phone