Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tra cứu hồ sơ

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NINGEN DOCK NHẬT BẢN

Tin tức

Cảm nhận của GS,TS, Viện sĩ, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng khi trải nghiệm tại T-Matsuoka

20/03/2024
Copied!

“𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑖́ 𝑜́𝑐 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎̂̃𝑛.” – 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑙𝑖𝑢𝑠 𝑆𝑦𝑟𝑢𝑠
“𝐻𝑎̃𝑦 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̣𝑛.” – 𝐵𝑒𝑦𝑜𝑛𝑐𝑒́

Biết bao nhiêu người có tầm ảnh hưởng trên thế giới bàn về hạnh phúc. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau và đánh giá trên nhiều khía cạnh về hạnh phúc. Và ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc chỉ cần mỗi người chúng ta tự cảm nhận và sống hết mình vì điều đó mỗi ngày.
Nhân ngày Hạnh phúc Quốc tế 20/3, chúc tất cả chúng ta mọi điều bình an và niềm vui trong từng giây phút.
Lắng nghe về hạnh phúc và những trải nghiệm mà GS,TS, Viện sĩ, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trong clip dưới đây!

Đặt hẹn khám

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn:

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Ngày khám
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn: