Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tra cứu hồ sơ

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NINGEN DOCK NHẬT BẢN

Kính gửi Quý khách hàng,

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật (“VJM”) và Quý Khách hàng, VJM có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Căn cứ  Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân, với cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách, VJM xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bản Thỏa thuận dữ liệu cá nhân.

Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân (DLCN) cho VJM hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VJM, Khách hàng đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Dữ liệu cá nhân được xử lý

 • Dữ liệu cá nhân cơ bản: họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, thông tin về tài khoản số và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: tình trạng sức khỏe (ngoại trừ nhóm máu), dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu di truyền và các DLCN nhạy cảm khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 • Giao kết thỏa thuận, hợp đồng dịch vụ y tế;
 • Cung cấp dịch vụ y tế;
 • Liên hệ với Khách hàng, lập hóa đơn thanh toán;
 • Quản lý, đánh giá hoạt động kinh doanh và tuân thủ của VJM;
 • Các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được VJM xử lý bằng bất kỳ phương thức nào trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi chép, ghi âm, ghi hình, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, chuyển giao, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

Điều 4. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

VJM bắt đầu thực hiện các hoạt động xử lý DLCN từ khi được cung cấp cho đến khi nhận được yêu cầu kết thúc xử lý dữ liệu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Khách hàng hoàn tất việc rút lại sự đồng ý về xử lý DLCN.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng về xử lý dữ liệu cá nhân

5.1.  Quyền của Khách hàng:

a. Khách hàng có thể truy cập dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà VJM hiện đang nắm giữ. VJM sẽ xử lý yêu cầu truy cập và cung cấp cho Khách hàng dữ liệu cá nhân có liên quan.

b. Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình, bằng cách gửi thông báo trước với thời gian hợp lý cho VJM qua email info@t-matsuoka.com.

c. Khách hàng có thể yêu cầu VJM chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, VJM sẽ từ chối thực hiện một số yêu cầu sau:

– Yêu cầu xóa và chỉnh sửa hồ sơ bệnh án;

– Yêu cầu xóa dữ liệu của cá nhân và/hoặc các giao dịch liên quan, trong khi VJM có nghĩa vụ lưu trữ những dữ liệu này nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;

– Yêu cầu che giấu, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp sai dữ liệu cá nhân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba khác.

d. Quyền khác theo quy định pháp luật.

5.2.  Nghĩa vụ của Khách hàng:

a. Đảm bảo dữ liệu cá nhân cung cấp cho VJM là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật;

b. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các quy định, thoả thuận về bảo vệ và xử lý DLCN của VJM trong từng thời kỳ;

c. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6.  Thỏa thuận khác về xử lý dữ liệu cá nhân

– Trong quá trình xử lý DLCN, VJM sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn các nguy cơ như dữ liệu bị rò rỉ, phát tán, lợi dụng, chiếm đoạt. Trong trường hợp này, Khách hàng đồng ý rằng VJM và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng và bên liên quan của Khách hàng (nếu có).

Điều 7.  Sửa đổi, bổ sung

– Thoả thuận này có thể được VJM sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.

– Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang thông tin điện tử của VJM (https://t-matsuoka.com/), ứng dụng T-Matsuoka PHR và/hoặc các kênh khác mà VJM triển khai tại từng thời điểm và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc khác phù hợp.

– VJM khuyến nghị Quý khách nên chủ động kiểm tra “Quy định bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân” trên website chính thức của VJM (https://t-matsuoka.com/) để cập nhật các thay đổi về cách thức bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VJM được hiểu là Khách hàng đã chấp nhận các quy định bảo vệ, xử lý dữ liệu cá nhân được cập nhật.

Điều 8.  Hiệu lực

– Mỗi Bên đã biết rõ và đồng ý bản Thoả thuận này cũng là Thông báo xử lý DLCN trước khi VJM tiến hành xử lý DLCN. Theo đó, VJM không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác để thông báo việc xử lý DLCN cho Khách hàng.

– Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm được Khách hàng chấp nhận/đồng ý (dưới bất kỳ hình thức nào) và là một phần không tách rời của các tài liệu, hợp đồng được giao kết, xác nhận bởi Khách hàng với VJM trước, trong và sau thời điểm Thỏa thuận này có hiệu lực.

Điều 9.  Xác nhận và đồng ý của Khách hàng

Bằng việc Quý Khách hàng:

(i)  Ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào Thỏa thuận này; hoặc

(ii)  Gửi email, SMS xác nhận theo cú pháp VJM đề xuất; hoặc

(iii)  Trả lời điện thoại ghi âm với VJM; hoặc

(iv)  Xác nhận đồng ý trên ứng dụng của VJM; hoặc

(v)  Sau 07 ngày kể từ ngày VJM gửi Thỏa thuận này, Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VJM,

Quý Khách hàng được xem là xác nhận và đồng ý rằng:

– Quý Khách hàng đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung tại Thỏa thuận xử lý DLCN này;

– Quý Khách hàng đồng ý với từng điều khoản, điều kiện quy định Thỏa thuận xử lý DLCN này./.

Đặt hẹn khám

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn:

  Đặt lịch tư vấn với bác sĩ

  Họ và tên
  Số điện thoại
  Ngày khám
  Thời gian khám
  Mô tả vấn đề sức khỏe của bạn: