Search for records

MEMBER OF JAPAN NINGEN DOCK ASSOCIATION

FAQ

Tình trạng tim đập nhanh, khó thở

Tôi thường gặp tình trạng tim đập nhanh, khó thở. Như vậy có phải bị bệnh tim không bác sĩ?

Xem câu trả lời

Make appointment

  Schedule a consultation appointment with the doctor

  Your name
  Phone
  Appointment time
  Describe your health problem:

  Schedule a consultation appointment with the doctor

  Your name
  Phone
  Ngày khám
  Appointment time
  Describe your health problem: