Địa chỉ:

Trụ sở:

Tòa nhà VJM 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Hotline:

0909 458 666

Danh mục: Hội đồng chuyên môn

Tháng Năm 24, 2023

Bác sĩ Nội khoa

Tháng Tám 8, 2022

Bác sĩ Đa khoa

Tháng Tám 6, 2022

Bác sĩ hồi sức cấp cứu

Tháng Tám 6, 2022

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

Tháng Bảy 29, 2022

Bác sĩ Tim mạch

Tháng Bảy 29, 2022

Bác sĩ Tim mạch

    Đặt hẹn khám

    Phone