Chính sách và điều khoản bảo mật

Tháng Mười 14, 2022

Xin vui lòng xem kỹ những quy định dưới đây trước khi Quý khách tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng. Việc đăng nhập vào ứng dụng có nghĩa rằng Quý khách đồng ý với những quy định và điều kiện dưới đây.

1. Giới thiệu về Ứng dụng

T-Matsuoka PHR là giải pháp quản lý thông tin sức khỏe cung cấp các giải pháp toàn diện về quản lý, lưu trữ, tra cứu và chia sẻ các thông tin sức khỏe. Bên cạnh đó, T-Matsuoka PHR còn cung cấp các dịch vụ Telemedicine, stress check, cảnh báo nguy cơ bệnh tật trong tương lai.

2. Quyền sở hữu Ứng dụng

Ứng dụng này ra đời bởi sự liên kết và hợp tác giữa Công ty Cổ phần Omicare và Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu bởi Công ty Cổ phần Omicare và Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

3. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu

Khi đăng ký tài khoản T-Matsuoka PHR, thành viên sẽ được cấp một tên đăng nhập (email/số điện thoại) và mật khẩu để truy cập vào ứng dụng. Tên đăng nhập và mật khẩu thuộc về cá nhân thành viên và giúp T-Matsuoka PHR xác minh danh tính của thành viên. Thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình, bởi vì bất cứ ai sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của thành viên cũng có thể truy cập các dịch vụ thông qua ứng dụng.

4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

4.1 Quyền của thành viên

a. Được đăng tải, chỉnh sửa và trích xuất, chia sẻ thông tin hồ sơ bệnh sử, thông tin cá nhân từ tài khoản của mình;

b. Được sử dụng những dịch vụ mà T-Matsuoka PHR cung cấp như tra cứu, tư vấn sức khỏe, kiểm tra stress, mua bán, sử dụng, hàng hóa, dịch vụ của bên thứ ba thông qua ứng dụng T-Matsuoka PHR;

c. Được truy cập và tiếp nhận, nhận xét, đánh giá, góp ý những thông tin trên ứng dụng;

d. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho T-Matsuoka PHR trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho T-Matsuoka PHR theo địa chỉ liên lạc được công bố trên website và ứng dụng T-Matsuoka PHR;

e. Thành viên có quyền tạm dừng, chấm dứt những dịch vụ mà T-Matsuoka PHR cung cấp;

4.2 Nghĩa vụ của thành viên

a. Thành viên chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu truy cập;

b. Thành viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của tất cả những thông tin đăng ký với T-Matsuoka PHR và những thông tin tự đăng tải lên T-Matsuoka PHR;

c. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ;

d. Sử dụng dịch vụ và quản lý tài khoản theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật và quy định của pháp luật;

e. Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của T-Matsuoka PHR vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của T-Matsuoka PHR hoặc vi phạm điều khoản T-Matsuoka PHR và quy định của pháp luật;

f. Thành viên không được truyền tải các thông tin có nội dung bôi nhọ hoặc phỉ báng Cơ quan Nhà nước, cá nhân, tổ chức, cơ quan;

g. Thành viên không được truyền tải bất kỳ tin nhắn, dữ liệu, hình ảnh hay chương trình nào trái với thuần phong mỹ tục (khiêu dâm, đồi trụy, tệ nạn xã hội), các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về chính trị nhạy cảm, quốc phòng, phản gián; các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động), các thông tin có ảnh hưởng xấu đến văn hoá xã hội (xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, bịa đặt, các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân);

h. Truyền tải bất kỳ thông điệp, dữ liệu, hình ảnh hay chương trình khi chưa được chủ sở hữu cho phép;

j. Sử dụng T-Matsuoka PHR để đe dọa, quấy rối, lạm dụng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

k. Tải các thông tin, tài liệu hoặc/và những file chứa virus, worm, trojan, mã độc có thể gây phá hoại cơ sở dữ liệu của T-Matsuoka PHR;

l. Sử dụng dịch vụ của T-Matsuoka PHR vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường;

Lưu ý: Số điện thoại hoặc email dùng để đăng ký tài khoản phải thuộc quyền sở hữu của thành viên. Trường hợp thành viên đăng ký bằng email hoặc số điện thoại của người khác, khi có tranh chấp phát sinh, T-Matsuoka PHR sẽ không có trách nhiệm giải quyết và được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

5. Bồi thường thiệt hại đối với thành viên

Khi thành viên gây thiệt hại cho T-Matsuoka PHR hoặc thành viên khác, thì phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Mức bồi thường được tính theo thiệt hại thực tế hoặc theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp không thể thống nhất được, các bên có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6. Xử lý vi phạm

Trường hợp thành viên vi phạm bất kỳ quy định nào của T-Matsuoka PHR và các văn bản liên quan khác, T-Matsuoka PHR có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của thành viên và/hoặc xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, T-Matsuoka PHR và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra xuất phát từ hành vi vi phạm của thành viên.

7. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà thành viên cung cấp cho Phòng khám đa khoa T-Matsuoka trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Liên lạc với chúng tôi

Điện thoại: 1800 888 616 – 0909 458 666
Website: https://t-matsuoka.com/
Email: [email protected]

    Đặt hẹn khám

    Phone